Strona Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzegu
 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
 
im. Jana Kochanowskiego w Brzegu
49-300 Brzeg  ul. Kamienna 2, tel/fax 077 4045150/1,  e-mail:    psp3@brzeg.pl